MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM 

Onbet không chịu trách nhiệm về sự chính xác và tính kịp thời của nội dung trên các trang web được liên kết từ ngoài. Trang web này mang lại mạng lưới cá cược, tuy nhiên, việc sử dụng mạng này có thể gây ra trách nhiệm pháp lý tại một số quốc gia. Onbet không khuyến nghị việc áp dụng mạng lưới này trong những nơi hoạt động cá cược là bất hợp pháp.

Việc miễn trừ trách nhiệm được đề ra công bằng và khách hàng cần chấp nhận điều này. Khách hàng tự chịu trách nhiệm về rủi ro và lợi ích liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của Onbet, đảm bảo rằng hành động của họ là hợp pháp và khả thi.

Các trò chơi trực tuyến và ngoại tuyến là hợp pháp theo quy tắc pháp luật tương ứng. Onbet không khích lệ khách hàng tham gia vào dịch vụ nếu hành động đó vi phạm luật cờ bạc địa phương.

Ở một số quốc gia, cá cược có thể là vi phạm pháp luật, do đó, khách hàng cần tự chắc chắn rằng việc tham gia của họ là hợp pháp.

Khách hàng phải tuân thủ độ tuổi pháp luật và không vi phạm quy định địa phương khi sử dụng dịch vụ của Onbet. Nếu khách hàng dưới 18 tuổi, Onbet có quyền đóng tài khoản và không hoàn lại tiền. Khách hàng cũng nên cài đặt bảo mật máy tính để tránh trẻ em truy cập trò chơi.

Nếu gặp vấn đề về trò chơi, phần mềm, thông tin hoặc sự cố kỹ thuật do con người gây ra, Onbet và các đối tác liên quan không chịu trách nhiệm cho thiệt hại hoặc mất mát. Tuy nhiên, Onbet luôn cố gắng hết mình để cung cấp dịch vụ an toàn, chất lượng và đáng tin cậy.

Onbet không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ hoặc không phân phối kịp thời các dịch vụ và thông tin từ bên thứ ba. Điều này có nghĩa Onbet không thể đảm bảo phân phối dịch vụ và thông tin từ bên thứ ba đúng hạn hoặc đầy đủ, và không chịu trách nhiệm về hậu quả nếu điều này xảy ra.

Onbet luôn nỗ lực cung cấp dịch vụ an toàn, chất lượng và đáng tin cậy. Tuy nhiên, không thể đảm bảo dịch vụ sẽ được cung cấp kịp thời và chính xác, hoặc sự ổn định khi gặp sự cố kỹ thuật.

Quyền quyết định cuối cùng trong mọi trường hợp đều thuộc về Onbet, và Onbet sẽ hỗ trợ khách hàng trong khả năng có thể.